Skocz do zawartości

Sklep z częściami do Renault - sprawdź iParts.pl

Regulamin forum


Recommended Posts

REGULAMIN FORUM RENAULT MEGANE, SCENIC i FLUENCE

 

1 Postanowienia wstępne

 

1.1 Każdy użytkownik, który nie zgadza się z poniższym regulaminem nie może korzystać z forum.

 

1.2 Jeśli w regulaminie znajdują się odnośniki (linki) to są poprzedzone znakiem ">>

 

1.3 Na forum o samochodach Renault Megane i Scenic wszelkich typów oraz Renault Fluence(http://megane.com.pl), dalej zwane "forum", na którym się aktualnie znajdujesz, obowiązuje poniższy regulamin którego przestrzeganie jest obowiązkowe.

 

1.4 Rejestracja na forum jest bezpłatna i dobrowolna. Nie jest ona wymagana ale zapewnia dostęp do niedostępnych dla gościa funkcji.

 

1.5 Regulamin dotyczy osób zarejestrowanych korzystających z forum internetowego, a także osób anonimowych (gości), które nie posiadają konta lecz mimo tego korzystają z forum dyskusyjnego. Korzystanie z forum oznacza automatyczną akceptację regulaminu.

 

1.6 Od użytkownika forum oczekuje się dbania o dobro forum i wykorzystywania go wyłącznie w celach do tego przeznaczonych.

 

1.7 Każdy użytkownik korzystający z forum ma prawo do zachowania prywatności swoich danych osobowych i tożsamości, swojej godności osobistej i dobrego imienia oraz swobodnego wyrażania myśli ograniczonego tylko przez punkty niniejszego regulaminu.

 

1.8 Nad porządkiem na forum czuwają członkowie grup >>ModTeam oraz >>ModSupport , dalej zwanej administracją.

 

2 Postanowienia ogólne

 

2.1 Każdy użytkownik korzystający z forum powinien przestrzegać zasad >>netykiety oraz zasad kultury osobistej.

 

2.2 Zabrania się tworzenia wiadomości mających charakter reklamowy lub spamu.

 

2.3 Tematy lub posty (w tym automatycznie dodawane podpisy) o charakterze wyłącznie reklamowym, dodane bez wcześniejszego porozumienia z Administratorem będą niezwłocznie usuwane.

 

2.4 Wszelkie spory nie związane bezpośrednio z toczoną dyskusją w temacie należy rozwiązywać tylko i wyłącznie przez system Prywatnych Wiadomości (PW).

 

2.5 Każdy użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta. Za skutki wynikłe z udostępniania swojego konta osobom trzecim odpowiada jego właściciel w pełnym wymiarze kary.

 

2.6 Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności wymienionych w upomnieniu moderatora np. poprawienie tytułu tematu, treści tematu, pisowni, błędów ortograficznych itp.

 

2.7 W przypadku gdy Użytkownik, z rożnych powodów, zrezygnuje z uczestnictwa w Forum, usuwany jest tylko jego profil, natomiast wszystkie napisane przez niego posty nie będą usuwane. Jest to związane z integralnością i logiczną ciągłością poszczególnych wątków.

 

3 Zasady wstawiania podpisu

 

3.1 Ustawienia podpisu lub jego edycja jest dostępna w opcji Profil.

 

3.2 Podpis może zawierać maksymalnie 2 linijki tekstu o standardowym rozmiarze (nie używamy tagów <size>).

 

3.3 Puste linijki są traktowane tak samo jak linia tekstu

 

3.4 W podpisie można umieścić jeden obrazek, którego maksymalne wymiary; szerokość: 400 pikseli, wysokość: 50 pikseli, a rozmiar nie może przekroczyć 29kB. Brak obrazka nie upoważnia do większej ilości tekstu

 

3.5 Awatar - może być wyświetlany tylko jeden obrazek, jego maksymalne wymiary; szerokość: 90 pikseli, wysokość: 90 pikseli.

 

3.6 Zabrania się wstawiania linków do aukcji i ogłoszeń (Allegro , Otomoto) itp.

 

4 Zakładanie tematów

 

4.1 Przed założeniem nowego tematu, należy upewnić się czy temat nie został już wcześniej poruszony i czy nie jest już udzielona odpowiedź na dane pytanie.

 

4.2 Przed założeniem nowego tematu bezwzględnie należy skorzystać z opcji >>szukaj.

 

4.3 Jeżeli dany temat już istnieje, a nie ma w nim odpowiedzi na nurtujące nas problemy, to należy zadać pytanie w już istniejącym temacie.

 

4.4 Jeżeli nie stwierdzimy obecności szukanego tematu wtedy jesteśmy uprawnieni do założenia nowego tematu zgodnego z zasadami działu w którym piszemy.

 

4.5 W przypadku stwierdzenia przez administrację założenia nowego wątku, poruszającego już istniejący temat zostanie on usunięty lub połączony z już istniejącym tematem. Decyzja pozostaje w gestii administracji.

 

4.6 Zabrania się zakładania tematów dotyczących sprzedaży lub kupna po za działem Giełda/Sprzedam lub Giełda/Kupię. Takie tematy zostaną natychmiast usunięte.

 

5 Zasady pisowni i zamieszczanie informacji:

 

5.1 Użytkownicy zobowiązani są do umieszczania swoich tematów odpowiednich działach i wpisywanie w tytule tematu rzeczowej, zwięzłej informacji, o której mowa w treści. Nazwa tematu nie może być ciągłością tekstu wiadomości.

 

5.2 Ogólne tytuły w stylu "problem...", "pomocy!", itp. są błędne i będą natychmiast usuwane.

 

UWAGA!

Niektóre działy forum posiadają dodatkowe regulaminy i należy je stosować dla danego działu. Zestawienie instrukcji znajduje się w dalszej części regulaminu.

 

5.3 Zabrania się obrażania, wyzywania, bezpodstawnego osądzania oraz wszelkich działań na szkodę innych użytkowników forum, a także umieszczania treści ogólnie uznanych za obraźliwe, niestosowne, pornograficzne. Zabrania się również stosowania różnych form zaczepki, złośliwości i kpin. Powyższe ograniczenia dotyczą zarówno postów jak i shoutboxa.

 

5.4 W podpisach, postach i tematach zabrania się używania czcionki czerwonej - zarezerwowana dla członków administracji,

 

5.5 Zabronione jest usuwanie lub edycja wpisów dokonanych przez administrację. Takie postępowanie skutkuje automatycznym przydzieleniem ostrzeżenia.

 

5.6 Na forum istnieje obowiązek stosowania polskich znaków diakrytycznych oraz zasad interpunkcji. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od stosowania pl-literek, ale użytkownik zobowiązany jest do uzgodnienia tego faktu z administracją forum.

 

5.7 Użytkownicy forum muszą stosować się do zasad gramatycznych, ortografii i sposobu logicznego formułowania myśli, pełnym zdaniem. Nie jest stosowana żadna taryfa ulgowa dla użytkowników z różnymi dysfunkcjami w tym zakresie.

 

5.8 Zwracamy przy tym szczególną uwagę na pisanie polską czcionką aby wypowiedź była czytelna.

 

5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER, co w efekcie powoduje niepotrzebne wydłużenie postu. Klawisza Enter należy stosować z umiarem.

 

5.10 Zabrania się również pisania tematów i całych postów KAPITALIKAMI (czyli "z Shift'em" lub "z Capslock'iem") , gdyż jest to uważane za krzyk lub czcionką pogrubioną [bOLD] . Nie jest to dobrze odbierane przez innych użytkowników, a zwłaszcza administrację.

 

5.11 Nie dopuszcza się do stosowania w temacie nadmiaru wykrzykników lub innych podobnych znaków, mających na celu zwrócenie uwagi czytających na ten temat, takie tematy będą natychmiast kasowane.

 

5.12 Pisząc odpowiedź, jeśli ta znajdowałaby się pod własną, wcześniejszą wypowiedzią, użytkownik winien użyć opcji "Edytuj" i dopisać nową treść, zamiast pisania nowego postu.

 

5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. Zbyteczne i nie estetyczne jest przepisywanie tego samego bezpośrednio pod oryginalnym postem.

 

5.14 Jednocześnie możliwe jest jednak cytowanie jednego lub wielu fragmentów, poprzedzającego postu (ostatniego postu widocznego na liście napisanych w danym temacie), lub całości treści, podzielonej na fragmenty, gdzie pod każdym fragmentem użytkownik winien zamieścić stosowny komentarz / odpowiedź.

 

5.15 Pisząc odpowiedzi uprasza się o trzymanie się tematu wątku. Posty w znaczny sposób odbiegający od tematu wątku będą usuwane przez administrację.

 

5.16 Jeśli w danym temacie ktoś napisze odpowiedź, która zaczyna zupełnie nowy temat, post zostanie skasowany lub przeniesiony, wraz z odpowiedziami, do nowego tematu w odpowiednim dziale.

 

5.17 Zabrania się multipostowania, czyli zakładania kilku tematów o tej samej treści lub podobnej tematyce w różnych miejscach forum. Mulitiposty zostaną skasowane, bliskie sobie tematy, scalone.

 

5.18 Zabrania się pisania wiadomości nic nie wnoszącej do dyskusji np.: dziękuję, sprawdzę jutro (dozwolone jest podziękowanie za pomoc, co jest jednoznaczne z zakończeniem tematu)

 

 

5.19 Zabrania się wykorzystywania shoutboxa do prywatnych rozmów i spamowania. Rozmowy pomiędzy dwoma użytkownikami, mające charakter zamknięty powinny być realizowane przez komunikatory (GG, MSN, Skype itp.). Blokowanie shoutbox'a poprzez tego typu rozmowy będą karane banowaniem na okres określony przez Administratora (wedle uznania).

 

6 Zamieszczanie linków do stron www lub innych for internetowych

 

6.1 Umieszczanie linków nie jest zabronione należy jednak stosować się do poniższych zasad;

 

6.2 W przypadku wklejania w post linków do innych stron www lub for internetowych należy zamieszczać wykorzystując przycisk URL i dalej należy postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie lub skorzystać z następujących tagów:

 

[url=http://adres.do.strony.www]tekst wyświetlany na forum[/url]
 

 

6.3 W przypadku for internetowych należy dodatkowo zaznaczyć czy dany temat jest ogólnodostępny czy wymaga logowania.

 

7 Uprawnienia Administracji

 

7.1 Administracja ma prawo do przypinania tematów ,przenoszenia, usuwania, scalania, cenzurowania, edycji postów użytkownika w celu poprawy stwierdzonych nieprawidłowości, a także w celu nadania upomnienia czy też wydania polecenia do którego osoba korzystająca z forum musi się zastosować.

 

7.2 Administracja nie ma obowiązku powiadamiania użytkownika o przeprowadzonej edycji jego postu i wprowadzonych ewentualnych zmianach.

 

7.3 Użytkownik naruszający regulamin forum, może zostać poddany karze od upomnienia słownego (pisemnego), przez przyznanie ostrzeżenia punktowego, aż do wydalenia z forum włącznie. Kary ustanawiane są przez administrację według jej uznania. Od decyzji można się odwołać, kontaktując się z jednym z członków administracji.

 

8 Informacje dodatkowe

 

8.1 Mając sugestie na temat działania forum, dokonania jakichś zmian, zażalenia, uprasza się o kontakt z członkami administracji bądź przez odpowiedni >>dział forum. Wszelkie sprawy sporne na temat działań administracji, należy wyjaśniać na PW, a nie na ogólnodostępnym forum.

 

8.2 Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego i szczegółowego wypełnienia danych umieszczonych w profilu swojego konta. Pozwoli to na szybszą pomoc, która wykluczy ewentualne poszukiwania posiadanego samochodu i rodzaju silnika w nim zamontowanego. Zaleca się podanie w profilu modelu, roku produkcji, typu silnika i roku produkcji.

 

8.3 Wpisanie nazwy miejscowości czy chociażby województwa, w którym przebywamy pozwoli na lepsze zlokalizowanie użytkownika w celu poinformowaniu go o np. organizacji zlotu w jego miejscowości.

 

8.4 Użytkownik po napisaniu 100 postów zyskuje możliwość zakładania tematów dziale: Sprzedam.

 

9 Postanowienia końcowe

 

9.1 Członek administracji ma zawsze rację.

 

9.2 Jeśli użytkownik twierdzi inaczej, patrz punkt 7.1.

 

9.3 Jeśli nadal twierdzi inaczej, patrz punkt 7.3 regulaminu forum.

 

9.4 Forum Renault Megane, Scenic i Fluence oraz jego administracja., nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia mienia użytkowników forum oraz ich bliskich i znajomych, wynikające z zastosowania się do rad, pomysłów, itp. znajdujących się na stronach forum. Forum jest miejscem zamieszczania informacji i wymiany pomysłów. Ani forum, ani jego administracja nie może za to być pociągnięta do jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje czyny i dokonania.

 

9.5 Forum Renault Megane i Scenic oraz administracja, nie ponosi odpowiedzialności za treść postów, tematów oraz wiadomości prywatnych w ramach forum, jednak osoby naruszające punkty regulaminu mogą zostać ukarane według zasad opisanych w powyższym regulaminie.

 

9.6 Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swojego konta i zawartych tam danych. Jednocześnie będąc zarejestrowany, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby działania serwisu internetowego megane.com.pl.

 

Każdy użytkownik, który nie zgadza się z powyższym regulaminem nie może korzystać z forum.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu do forum dla osób które złamały regulamin tego forum.

 

10 Załączniki do regulaminu

 

- Wykaz przetwarzanych danych

- Usunięcie konta na wniosek założyciela

- Zaufani partnerzy forum

 

Opracowanie Mod Team.
 

Kontakt: [email protected]

  • +1 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Nasza strona utrzymywana jest wyłącznie z reklam. Dlatego prosimy o wyłącznie AdBlocka w przeglądarce podczas korzystania z witryny https://megane.com.pl .

Tak, AdBlock został przeze mnie wyłączony!